Vážení návštěvníci, provoz vámi zvoleného e-shopu byl ukončen. V případě, že potřebujete jakékoli informace o vašich starých objednávkách, kontaktujte nás prostřednictvím emailu nebo telefonů, které jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Úvodní stránka Úvodní stránka    Obchodní podmínky Obchodní podmínky    Blog Blog    Cookies Nastavení cookies    Stav objednávky Stav vaší objednávky    Kontakty Kontakty
email info@sprchove-kouty.com
telefon +420 724 974 848
Hledej produkt:
Váš nákupní košík
košík   Položek: 0 ks
Cena: 0 Kč

Identifikační údaje prodejce: 

 

 • Zodpovědná osoba za provoz  internetového obchodu sprchove-kouty.com je Lukáš Ptáček se sídlem Ovsíková 7091, 760 01 Zlín.
 • IČ: 87710579 
 • DIČ: CZ8503194546
 • Číslo bankovní účtu: 2400936085/2010 (Fio banka, a.s.)

 

Jsme plátci DPH.

 

Korespondenční adresa:

 

Lukáš Ptáček, Ovsíková 7091, 760 01 Zlín

 

Osobní odběr:

 

Průmyslový areál, 763 21 Slavičín
Pozn.: osobní odběr pouze po platbě předem na bankovní účet a po telefonické dohodě

 

Možné způsoby realizace objednávky: 

 

 • prostřednictvím košíku v internetovém obchodě
 • e-mailem: info@sprchove-kouty.com (nutno uvést dodací případně fakturační údaje + mobilní kontakt pro přepravce)
 • telefonicky: +420 724 974 848 nebo +420 731 324 120

 

Způsoby platby:

 

 • dobírka (ptaba u řidiče přepravní služby)
 • převodem - předem na náš bankovní účet (proforma faktura)

 

Doprava zboží:

 

 • Přepravní společnosti PPL a DHL
 • Osobní odběr (pouze po platbě převodem na bankovní účet a předchozí tel. domluvě)
 • Nadměrné a křehké zásilky - ověřené soukromé přepravní společnosti (SlavLogistic, Hopa). 
 • Cena přepravy ČR: 350 Kč vč DPH po celé ČR
 • Cena přepravy SR: je zaslána individuálně dle místa doručení

 

Obchodní podmínky

 

Prodávající je fyzickou osobou Lukáš Ptáček se sídlem: Ovsíková 7091, 760 01 Zlín;  IČ: 87710579; DIČ: CZ8503194546; právní forma: 101 fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; evidující úřad: 370504 - Městský úřad Luhačovice; datum vzniku: 23. 3. 2011; ZÚJ: 585751 Slavičín; Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Subjekty, stávající se účastníky tohoto obchodního styku jsou: kupující, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi předem vybraného zboží, a to na základě řádně vyplněné a odeslané objednávky. 

 

Každý zákazník, který u nás zakoupí zboží má dle zákona č. 367/2000 právo na vrácení peněz do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud zákazník využije možnosti vrácení zboží je nutné zboží doručit nepoužité, nepoškozené a kompletní včetně příslušenství. 

 

Na základě zákona 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) má kupující právo od smlouvy o koupi zboží odstoupit 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

 

V případě zjištění vady, nekompletnosti nebo poškození zboží, je kupující povinen neprodleně (nejpozději však do 48 hodin), o této skutečnosti informovat prodávajícího – e-mailem info@sprchove-kouty.com nebo telefonicky na +420 724 974 848 nebo +420 731 324 120. Pro tento proces je nutné respektovat dodání všech potřebných podkladů k jeho řádnému vyřízení, jako: 

 

 • průvodní detailní fotografie, 
 • detailní popis poškození nebo soupis chybějících komponentů apod.

 

 V opačném případě si prodávající vyhrazuje právo takovou reklamace odmítnout vyřídit. 

 

Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího, v co nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do doby dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

Při převzetí zboží doporučujeme shlédnout obal zboží, zda není poškozen (protržení apod.) a zboží bez problémů převzít. Po úspěšném převzetí zboží doporučujeme zboží detailně prohlédnout a v případě nutnosti postupovat dle výše uvedeného. 

 

V případě zjištění vady začíná lhůta pro vyřízení reklamace. Pro tento proces je nutné respektovat dodání všech potřebných podkladů k jeho řádnému vyřízení, jako: průvodní detailní fotografie, detailní popis poškození nebo chybějících komponentů apod. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího, v co nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do doby dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

 

Nepřevzetí zásilky 

 

Pokud dojde k nepřevzetí zásilky je tato automaticky opětovně doručována zákazníkovi, kterému je účtován poplatek ve výši skutečných nákladů spojených s opětovným odesláním zásilky. Prodejce si vyhrazuje právo tyto náklady se zákazníkem konzultovat a případně poplatek odpustit.

 

Pokud kupující neodstoupil od smlouvy je povinen odeslanou zásilku převzít. V případě nepřevzetí bude prodávající požadovat na kupujícím uhrazení nákladů spojených s přepravou, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s odesláním zboží. V takovém případě je však prodávající povinen tyto skutečně vynaložené náklady kupujícímu doložit. Prodávající v takovém případě vystaví kupujícímu fakturu na prokazatelně vynaložené náklady přepravy. Faktura bude kupujícímu doručena prostřednictvím e-mailu s žádostí o potvrzení doručení této zprávy. Pokud nebude potvrzeno přijetí e-mailu, považuje se faktura za doručenou. Neuhrazení faktury v termínu splatnosti bude penalizováno sazbou 0,5 % za každý den prodlení. Neuhrazení faktury a případného penále bude vymáháno soudní cestou.

 

Kupní smlouva

 

Návrh kupní smlouvy vzniká ve chvíli úspěšného odeslání řádně a pravdivě vyplněné objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupujícím, kde je umístěno nabízené zboží dodavatelem, a zároveň úspěšným přijetím této objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky je neprodleně potvrzeno kupujícímu průvodním e-mailem na zadaný e-mail (v objednávce), na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. 

 

Při vyplňování objednávky dodavatele (prodejce) může kupující kontrolovat a editovat své údaje s tím, že dodavatel (prodejce) si vyhrazuje právo zákazníka kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky. 

 

Úspěšným odesláním řádně a pravdivě vyplněné objednávky kupující potvrzuje, že je plně seznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká vzájemným potvrzením objednávky mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Spotřebitel kontaktuje o této skutečnosti prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla s potřebnými identifikačními údaji (číslo objednávky, fakturačních údajů apod.) s uvedením čísla bankovního účtu. 

 

Částka bude kupujícímu ponížena dodatečnými náklady spojené s přepravou, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s doručením zboží zpět na adresu prodávajícího, v případě, že se takto obě strany dohodnou, a to na uvedený bankovní účet kupujícího. V takovém případě je však prodávající povinen tyto skutečně vynaložené náklady kupujícímu doložit. 

 

V případě, že je zboží odesláno na náklady kupujícího, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které bylo vyřazeno z prodeje nebo již nebude uvedeno do prodeje zpět a není možné ho nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na uvedený bankovní účet.

 

V případě, že kupující odstupuje od smlouvy z důvodů zjištění vady, nekompletnosti nebo poškození zboží, je kupující povinen neprodleně (nejpozději však do 48 hodin), o této skutečnosti informovat prodávajícího – e-mailem info@sprchove-kouty.com nebo telefonicky na +420724974848 nebo +420731324120. V opačném případě si prodávající vyhrazuje právo takovou reklamace odmítnout vyřídit. 

 

Při převzetí zboží doporučujeme shlédnout obal zboží, zda není poškozen (protržení apod.) a zboží bez problémů převzít. Po jeho úspěšném převzetí doporučujeme zboží detailně prohlédnout a v případě nutnosti postupovat dle výše uvedeného. 

 

Odstoupení od kupní smlouvy na základě specifického požadavku, tj. výroby produtktu na míru: 

 

Potvrzením atypické objednávky (tj. objednávka obsahující výrobu produktu dle specifického požadavku) zákazník souhlasí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy je v tomto případě vyžadována úhrada celkové částky atypické objednávky.

 

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu v písemné podobě s tímto zpracováním.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

Prodej zboží na Slovensko

 

Doručování zboží na Slovensko probíhá dvěma způsoby.

 

 1. Zboží menších rozměrů je expedováno do dvou pracovních dnů.
 2. Zboží větších rozměrů je expedováno do 5 pracovních dnů dle adresy doručení. Využíváme ověřené soukromé přepravní společnosti. 

 

Způsob platby:

 

 • Platba předem na náš účet, tj. převodem - kurz dle aktuálního kurzovního lístku v den převodu. 
 • Platba na dobírku – kurz dle aktuálního kurzovního lístku v den převzetí. Služba dobírky je navýšena o poplatky s touto službou spojené a řádně prodávajícím doložené. Dodatečné náklady budou kupujícímu po uzavření objednávky předem zaslány a konzultovány. 

 

DPH při prodeji na Slovensko

 

V případě, že jste plátci DPH (Vaše DIČ bude ověřeno v rejstříku daňových čísel Evropské unie), bude Vám dle platné legislativy EU vystavena faktura bez DPH. V opačném případě Vám bude fakturována konečná cena s DPH.

 

Cena dopravy na Slovensko se pohybuje mezi 1000-2500 Kč bez DPH (zboží vyrobeno z PVC nebo dřeva). Zboží opatřeno bezpečnostním sklem doručujeme výhradně ověřeným přepravcem, kdy cena dopravy se pohybuje od 2 500 Kč bez DPH. Za zboží můžete zaplatit jak v Kč, tak v eurech, při platbě v eurech se cena přepočítá aktuálním kurzem Poštovní spořitelny.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015.

 

Služba odborné montáže: 

 

Ke každé objednávce nabízíme službu montáže odborným technikem. Více informací telefonicky nebo prostřednictvím mailové komunikace. Cena za hodinu práce 450 Kč bez DPH a 7 Kč za km bez DPH. Náklady na přepravu se vždy člení mezi více zákazníků.